Knowledgebase | Web Hosting Support

Search:     Advanced search

CAPTCHA คืออะไร

Add comment
Views: 5745
Votes: 1
Comments: 0
Posted: 16 พ.ค., 2009
by: Sianglew P.
Updated: 16 พ.ค., 2009
by: Sianglew P.


           "CAPTCHA" ออกเสียงว่า แคปช่า ซึ่งย่อมาจาก Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apart แปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือ กลไกอัตโนมัติที่ใช้ทดสอบเพื่อให้ทราบว่า มนุษย์ หรือ คอมพิวเตอร์ มันเป็นการทดสอบการตอบสนองโดยใช้ทดสอบกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตัดสินใจว่าผู้ใช้หรือผู้ที่กำลังติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นมนุษย์หรือไม่
          วัตถุประสงค์สำคัญของมันก็เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ต้องมีการ ป้อนข้อมูลส่วนตัว เนื่องจากแฮกเกอร์ส่วนใหญ่จะใช้สิ่งที่เรียกว่า "บอตส์" (bots) ในการโจมตีผู้ใช้ ซึ่งบอตที่ว่านี้สามารถสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ปัญหาการทดสอบด้วย CAPTCHA ได้ จะต้องอาศัยมนุษย์ที่เพ่งดูกราฟฟิกยุ่งเหยิงเหล่านี้ และแกะตัวอักษรออกมาเพื่อพิมพ์ยืนยันอีกที
แหล่งที่ให้ดาวโหลดตัวอย่าง : http://recaptcha.net/ หรือสามารถค้นหาตัวอย่างได้ในเว็บ search engine ทั่วไป